ilość ogłoszeń: 13 | oczekujących: 5 | dodanych dzisiaj: 0
 
 
Newsletter
 
Polecamy
 
Regulamin Kaszubskiego Portalu Ogłoszeniowego, Kaszubiak.pl

1.Portal  Kaszubiak.pl jest portalem internetowym służącym do umieszczania ogłoszeń kupna, sprzedaży itp. w określonym czasie (1-7 dni, 14 dni,21 dni,30 dni,).


2.Ogłoszeniem nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi na stronie www.kaszubiak.pl umożliwiające przedstawienie swojej oferty.


3.Jako Użytkownika w regulaminie rozumie się  osobę, która korzysta z portalu.


4.Portal internetowy Kaszubiak.pl udostępnia użytkownikowi możliwość bezpłatnego umieszczania ogłoszeń wraz ze zdjęciami (ogłoszenie standardowe) jak i odpłatnego czasowego zamieszczania ogłoszeń specjalnych oraz ogłoszeń EXTRA (aktualnie nieaktywne).


5. Zamieszczenie ogłoszenia typu EXTRA wymaga załączenia co najmniej jednego zdjęcia.


6.Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.


7.Użytkownik dodając ogłoszenie w Kaszubiak.pl musi zaakceptować treść regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez Kaszubiak.pl informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Kaszubiak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.


8.Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.


9.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).


10.Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego Kaszubiak.pl do celów komercyjnych. Dane kontaktowe użytkowników portalu Kaszubiak.pl pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.


11.Portal Kaszubiak.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w portalu Kaszubiak.pl, W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika portalu Kaszubiak.pl, Administrator może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały.


12.Zabronione jest wykorzystywanie serwisu Kaszubiak.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, Kaszubiak.pl ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.


13.Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.


14.Portal Kaszubiak.pl rezerwuje sobie prawo do czasowych przerw w działaniu portalu oraz zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

praca angielski studer ośrodek debrzno sominy wózek haze saune narybek wypadki NOCLEGI opel kamerzysta transport koni wideofilmowanie agro turystyka zielone wzgurze pudelki grzejniki producenci mebli